Veltrusy a voda

S výstavbou zámku Veltrusy začal ve 2. desetiletí 18. stol. Václav Antonín Chotek a do dnešní podoby jej rozšířil jeho syn, hrabě Rudolf Chotek. Zámek sloužil jako letní sídlo, dnes bychom asi řekli k rekreaci. Aby se panstvo v horkých letních dnech nenudilo, byly v přilehlém parku vybudovány vodní kanály, kde se jezdilo na lodičkách. Tato kratochvíle však neměla dlouhého trvání, rázný konec jí učinila první velká povodeň.

 

Veltruský zámek byl během povodní uzavřen a zachraňovaly se sbírky. Aktuální informace můžete získat na stránkách www.pruvodce.com/veltrusy/. Zde se můžete blíže seznámit i s jeho historií.

 

Krajina v okolí zámku 16. 8. 2002

Zdroj: zpravy.idnes.cz

 

Praktické a oficiální informace pro ty, které povodně postihly i pro ty, kteří chtějí pomoci, najdete např. na stránkách www.infopovodne.cz.

Voda se podílí na podobě zdejší krajiny odnepaměti, jak se o tom mohli přesvědčit nejen Chotkové. To však nebránilo tomu, aby se zdejší zámek stal společenským centrem v kraji.

Zámek Veltrusy

Rudolf Chotek zde například v roce 1754 uspořádal první vzorkový veletrh na světě. Mezi hosty byli i císař František Lotrinský a Marie Terezie. Chotkové zde i jindy pochopitelně mívali množství hostů, pro něž byly pořádány společenské akce. Ostatně pod kupolí slavnostního sálu zní hudba dodnes.

Letecký pohled na zámek a francouzský park. Zdroj: www.pruvodce.com/veltrusy/

V 2. polovině 18. století byly pro zpříjemnění chvil v anglickém parku vystavěny empírové stavby. Později Chotkové park zpřístupnili veřejnosti. Jeden z pavilonů nese jméno po jednom z významných hostů:

Pavilón Marie Terezie v anglickém parku

I když zámek je dodnes klenotem barokní architektury, stav pavilonů a ostatních romantických staveb je ale na počátku 3. tisíciletí směsí zašlé slávy a zmaru, dávného lesku a plynoucího času, vody a větru. Dórské sloupy tak zahanbeně ukazují svou pravou tvář - rozhodně si nemyslete, že je tenkrát stavěli z mramoru. Také tomu, že tudy někdy bývalo možné plout na lodičce, je dnes těžko uvěřit, je to ostatně skoro 300 let, ledaže...

Pavilón Marie Terezie 20. srpna 2002 na snímku z policejního vrtulníku.

Zdroj: www.mvcr.cz/povodne/

 

 

Zámek Veltrusy 20. srpna 2002. Anglický park zmizel pod hladinou Vltavy.

Zdroj: www.mvcr.cz/povodne/