Kladenský symfonický orchestr

Zdá se to dnes neuvěřitelné, ale kladenský symfonický orchestr složený z neprofesionálních hudebníků rozdává radost svým posluchačům již 100 let.

 

(zvětšit program)

Vrcholem jubilejní sezóny se 14. dubna 2002 stal slavnostní koncert, na jehož programu byla Smetanova Má vlast. Před zcela vyprodaným kladenským divadlem podal orchestr, rozšířený o hosty z řad bývalých členů orchestru, kteří se nyní věnují hudbě jako své profesi, a o zahraniční hosty ze Symfonienorchester Hamburg a Wandsworth Symphony Orchestra, naprosto strhující výkon. Za dirigentským pultem stanul Vlastimil Mareš, který v první části koncertu své místo přenechal svým dvěma předchůdcům, Jiřímu Mikulovi, který řídil Vltavu, a Adolfu Melicharovi, pod jehož taktovkou proradná Šárka přemohla Ctirada. Další fotografie z kocertu najdete níže.

Členy orchestru jsou amatérští muzikanti, kteří hudbu provozují jako koníčka mimo své zaměstnání. Úroveň orchestru vždy výrazně ovlivňují dirigenti a v tomto směru má kladenský orchestr bezpochyby štěstí. Jeho současným dirigentem je Vlastimil Mareš, který je jinak 1. klarinetistou FOK a profesorem pražské AMU. Orchestr občas řídí také Zbyněk Müller, hobojista a dirigent Pražské komorní filharmonie. Z bývalých dirgentů vzpomeňme PhDr. Jiřího Mikulu, nyní dirigenta Státní opery Praha, a Adolfa Melichara, v současné době sbormistra Státní opery Praha, kteří se aktivně zúčastnili výročního koncertu, na jehož programu byl cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast. S orchestrem vystupují také přední sólisté. Za všechny jmenujme alespoň Václava Hudečka, který při svém vystoupení 27. 12. 1999 v kladenském divadle společně se svou žákyní Ivanou Kovalčíkovou přednesl m.j. Koncert d moll pro dvoje housle a smyčcový orchestr od J. S. Bacha, jenž patří k tomu nejkrásnějšímu, co kdy kladenské divadlo zažilo.

Václav Hudeček při vystoupení s Kladenským symfonickým orchestrem

Podnětem pro založení symfonického orchestru před 100 tety se stalo vystoupení České filharmonie v Kladně  roku 1901. Zdejší muzikanti pod vlivem svého zážitku založili vlastní orchestr, nazvaný Kladenská filharmonie, jež poprvé veřejně vystoupila 9. 3. 1902 ve zdejší sokolovně. Za notovými pulty tehdy stanulo na šedesát neprofesionálních hudebníků. O 20 let později v Kladně vzniká z bývalého divadelního orchestru další hudební těleso, Středočeská filharmonie. Cesty obou orchestrů se částečně spojují za těžkých dob druhé světové války a definitivně se hudebníci scházejí v jediném hudebním tělese po zmatcích doby počátkem 50. let, aby nakonec od roku 1958 vystupovali jako Kladenský symfonický orchestr pod křídly všemocné Poldovky. Od roku 1995 je Kladenský symfonický orchestr registrován jako občanské sdružení. Další podrobnosti z historie i současnosti najdete stránkách orchestru.

Na jednom z koncertů sezóny 2002/2003 zazněla Dvořákova Stabat Mater. Fotografie ze slánského kostela najdete zde.

Fotografie z koncertu ke 100. výročí orchestru: 

 

 M. Retková uvádí A. Melichara

 

 Dirigenti V. Mareš, J. Mikula a A. Melichar